Ревматологічні захворювання і нирки: на що звернути увагу?

Ревматологічні захворювання призводять до хронічних страждань та інвалідізації людей. Проте головною причиною скорочення життя пацієнтів є кардіоваскулярні причини та ниркова недостатність. Для раннього виявлення підвищеного серцево-судинного ризику та ураження нирок з метою профілактики та своєчасного лікування рекомендовано щонайменше раз на рік проводити 3 нефрологічних і одно загальне дослідження (3+1):

1. Аналіз крові на креатинін для (самостійного) визначення розрахункової швидкості клубочковї фільтрації - рШКФ за допомогою додатку yourGFR

. При рШКФ ≤60 мл/хв/м2 показана негайна консультація нефролога, при рШКФ > 60 мл/хв/м2 - проведення аналізу щорічно

2. Аналіз крові на сечовину та сечову кислоту. При рівні сечовини понад 8 ммоль/л або сечової кислоти понад 420 мкмоль/л - звернення уваги ревматолога на це значення або консультація нефролога, при менших значеннях - проведення аналізу щорічно

3. Аналіз сечі на альбумінурію або співвідношення альбумін/креатинін (САК) разової (ранішньої) порції сечі. При рівні альбумінурії ≥ 30 мг/г або САК ≥ 3 мг/ммоль показана консультація нефролога, при менших значеннях – проведення аналізу щорічно

- Вимірювання артеріального тиску щотижня. При значеннях ≥130/80 мм рт ст понад 3 останніх місяці показана консультація нефролога або кардіолога

Корекція виявлених порушень базується на призначенні препарату з групи блокаторів рецепторів до ангіотензину або інгібіторів АПФ, які допоможуть подовжити Ваше життя.

Підготував професор Д. Іванов